NP TARA: POČEO PROJEKAT ,,ZAJEDNO PROTIV ŠUMSKIH POŽARA:OSNAŽIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE”

U NP Tara predstavljen je projekat ,,Zajedno protiv šumskih požara: Osnaživanje lokalne zajednice“. Ovaj projekat je jedan od dva projekta izabrana za podršku ove godine, u okviru Programa “Zajedno za zaštićena područja”. Projekat traje svega tri meseca i u tom periodu predviđeno je održavanje radionica i edukacija dece o značaju prevencije od požara.

Kao prva aktivnost na projektu, održan je sastanak Saveta korisnika Nacionalnog parka Tara i svih zainteresovanih strana, u prostorijama Centra za posetioce JP ,,Nacionalni park Tara“. Ovaj sastanak predstavljao je prvi korak ka uspešnoj realizaciji projekta i priliku da se prisutnima predstave ciljevi i planirane aktivnosti projekta, sa posebnim akcentom na predstavljanje američkog modela uključivanja lokalnog stanovništva u prevenciju i praćenje rizika od požara, kao primer dobre i uspešne prakse.

Na kraju sastanka održana je diskusija o lokalnim potrebama i mogućnostima prilagođavanja stranih modela našim uslovima, u okviru koje su članovi Saveta korisnika izlagali svoje predloge i sugestije. Sastanak je pratila i Maša Perović, koordinator za vanredne situacije za Zapadni Balkan, koja je aktivno učestvovala u diskusiji i iznela svoje viđenje važnosti ovog projekta.

Ono što je veoma važno jeste da su se pozivu odazvali skoro svi članova Saveta korisnika, ali i zainteresovane strane mimo njega, poput lovačkih udruženja, organizatora sportskih manifestacija na Tari, Kancelarije za mlade, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, na čemu se projektni tim posebno zahvaljuje.

Izvor: NP Tara

Leave a Comment