Konzervacija i restauracija 23 ikone

U toku je konzervacija i restauracija 23 ikone sa ikonostasa crkve Vaznesenja Hristovog u Rogačici kod Bajine Bašte.

Rukovodilac ovog projekta je Dragan Tomanović, viši slikar-restaurator Narodnog muzeja Užice, a učestvuju  slikari Vladimir Milovanović, Milena Stefanović, Dragan Ristić, saradnik Andrej Tomanović i istoričar umetnosti Dragiša Milosavljević.

– U rad su uzete 23 ikone koje potiču iz druge polovine 19. veka, a njihovi autori su Dimitrije Posniković i Milija Marković. Polovinom prošlog veka je rađena neka konzervacija, ali tu je urađeno samo preslikavanje a nema i potpisa ko je to uradio. Sadašnje stanje tih ikona je jako loše, ima dosta čađi, parafina verovatno od sveća, oštećenja i slično, tako da nas čeka veliki posao. U ovaj projekat je uključen i Republički zavod za zaštitu spomenika iz Beograda sa fizičko–hemijskom analizom – kaže Dragan Tomanović.

Konzervacija i restauracija ovih ikona je projekat Narodnog muzeja u Užicu pod nazivom “Ispitivački i slikarski, konzervatorsko-restauratorski radovi na ikonama sa ikonostasa crkve Vaznesenja Hristovog u Rogačici, (opština Bajina Bašta)“ koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Projekat je odobrio Zavod za zaštitu spomenika Кraljevo, koji je i sa svojim stručnim timom u nadzoru celog projekta. Ispred  Zavoda za zaštitu spomenika Кraljevo je slikar restaurator savetnik Dušan Jovanović i istoričar umetnosti Čedomir Bačkulja.

– Sadržaj programa obuhvata konzervaciju, zaštitu ikona, njihovu prezentaciju kao i obradu tehničke i foto dokumentacije. Završetak radova je planiran do kraja ove  godine. Projekat je od izuzetnog kulturološkog značaja, a posebno je bitno naglasiti da zaštita i poštovanje ikona iz polovine 19. veka predstavlja veliki doprinos očuvanju kulturne baštine užičkog kraja, ali i cele Srbije – dodao je rukovodilac projekta.

Autor: LZS

Leave a Comment