Javni uvid Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac

Opštinska uprava opštine Bajina Bašta – Odeljenje za poslove urbanizma, građevinarstva i imovinsko-pravne poslove oglasilo je izlaganje na javni uvid Plana detaljne regulacije obale jezera Perućac. Javni uvid trajaće 30 dana, od 03.09.2021. zaključno sa 04.10.2021. Materijal će biti izložen u sali Skupštine opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br. 28, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Bajina Bašta (www.bajinabasta.rs).

Javna prezentacija Plana održaće se dana 16.09.2021. godine u sali SO Bajina Bašta, Ul. Dušana Višića br. 28 u 13 časova.

Opština Bajina Bašta

Leave a Comment