Domaći turisti ublažili pad turističkog prometa u januaru

U prvom mesecu 2021. godine, u Srbiji je ostvareno 449.331 noćenja, što je 35% manje u odnosu na
januar 2020. godine. Gotovo 80% od ostvarenog broja noćenja u januaru 2021. godine, pripalo je domaćim turistima. Preciznije, domaći turisti su ostvarili 351.051 noćenja (78% od ukupnog broja noćenja), što je 11% manje u odnosu na januar 2020. godine. Ostvareno je 98.280 (-67%) noćenja stranih turista, što je 22% od ukupnog broja noćenja.

Kada su u pitanju dolasci turista, u januaru 2021. godine u Republici Srbiji boravilo je 131.586 turista, što je za 40% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Struktura odnosa broja domaćih i stanih turista, je gotovo identična kao i kod broja noćenja – 80% od ukupnog broja turista pripada turistima iz Srbije. Broj stranih turista u januaru 2021. godine iznosi 26.677, što je za čak 75% manje u odnosu na isti period 2020. godine, dok je domaćih turista bilo 104.909, što je za samo 8% manje u odnosu na početak 2020. godine, kada nije bilo posledica pandemije korona virusa.

Najviše noćenja u planinskim mestima

Mereno brojem ostvarenih noćenja, domaći turisti su najviše boravili u planinskim mestima, u kojima
je ostvareno 61% od ukupnog broja noćenja. Banjskim mestima je pripalo 17% od ukupnog broja noćenja domaćih turista. Pored toga, planinska mesta beleže za 16% više turista u odnosu na početak 2020. godine.
Domaći turisti najviše su boravili na Kopaoniku, zatim na Zlatiboru, slede Beograd, Vrnjačka Banja,
Divčibare, Stara planina, Sokobanja i Tara.

Sokobanja je destinacija u Srbiji sa najvećim porastom broja noćenja domaćih turista, sa ostvarenih čak 33% više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine, slede Kopaonik, Zlatibor i Stara planina.

Stranih turista je, tradicionalno, najviše bilo u Beogradu, ali je vidljiv znatan pad od 65% po pitanju broja ostvarenih noćenja u odnosu na januar 2020. godine. Pored prestonice, strani turisti su u najvećoj meri boravili na Kopaoniku i Zlatiboru, u Novom Sadu, Subotici i Vrnjačkoj Banji. Od stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Kine, ali ih je 33% manje u odnosu na početak 2020. godine, slede turisti iz Turske, Rusije i Bosne i Hercegovine.

Izvor: TO Srbije

Leave a Comment