Briga o NP “Tara”

Projekat pod nazivom ”Most” koji su zajedno realizovali Nacionalni park Tara, Planinarski klub Tara i “Pećinski park” Grabovača iz Hrvatske upravo je završen. Prema rečima Ranka Milanovića iz NP Tara, ideja projekta je bila da se kroz radionice planinari i posetioci Tare obuče kako da prepoznaju aktivnosti koje su nelegalne i neodržive poput divljih deponija, krivolova, divlje gradnje i nelegalne seče i da to prijave.

– S obzirom da su planinari ti koji najčešće borave u prirodi obuka je pre svega bila usmerena na njih, kako bi primetili nelegalne radnje u zonama Nacionalnog parka i iste prijavili – kaže Milanović i dodaje da u zoni parka prirode ima dosta lokacija na kojima se nalaze divlje deponije i one su uglavnom vezane za naseljena mesta.

Kada je u pitanju nelegalna gradnja Milanović kaže da je to problem koji je aktuelan zadnje dve godine kada je krenula ekspanzija i da tu najmanje mogu pomoći planinari i posetioci parka, dok se krivolov i nelegalna seča dešavaju sporadično.

– U saradnji sa Planinarskim klubom Tara kroz projekat Most, markirano je oko 60 kilometara planinarskih staza, a obeležavanje je vršeno uglavnom na prostoru Kaluđerskih bara i Sokoline, tako da su staze na tom potezu što se markacija tiče sređene. Sa kolegama iz Hrvatske i Geološkog saveza Srbije radili smo na promociji geološkog nasleđa ovog područja. Konkretno postavljene su table na četiri lokacije koje prezentuju geonasleđe sa područja NP Tara – ističe Milanović.

Dodaje da je markiranje redovna aktivnost koju su realizovali u saradnji sa planinarima.

– Imamo mrežu od 300 kilometara planinarskih staza koje zahtevaju određeno održavanje. Našim zakonima to još nije rešeno i praktično za te staze niko nije odgovoran. Zato mi kroz različite projekte sprovodimo markiranja i ne samo to, već i održavanje signalizacije i putokaza – naglašava Milanović.

Učešće u projektu uzeo je Geološki savez Srbije, a donatori su bili Asocijacija parkova Dinarida odnosno Švedska razvojna agencija.

Nacionalni park Tara će i u narednom periodu nastaviti sa akcijama čišćenja divljih deponija u zonama zaštićenog područja. Već narednog vikenda na Predovom krstu biće organizovana akcija čišćenja, a potom polovinom maja akcija će biti nastavljena zajedno sa ekipom koja organizuje Bašta fest

Izvor: PP Bajina Bašta

Leave a Comment