КONFERENCIJA O ZAŠTITI PANČIĆEVE OMORIКE

U hotelu Omorika na Tari održana je konferencija posvećena zaštiti Pančićeve omorike pod nazivom ”Očuvanje jedinstvenog biodiverziteta doline reke Drine – izazovi za budućnost”.

Omorika je dragulj srednjeg toka reke Drine, iako je zaštićena 1955. godine ispostavilo se da nije bilo urađeno dovoljno na njenom proučavanju i danas je pred nestajanjem.

Direktor JPŠ ”Šume Republike Srpske” Slaven Gojković izrazio je zadovoljstvo zbog zajedničke saradnje NP ”Tara” i JP ”Šume Republike Srpske” na IPA projektu prekogranične saradnje. Smatra da će ovaj projekat dati značajan podstrek da se očuva endemska vrsta a takodje se nada da će im ovaj projekat mnogo doneti u budućnosti.

Direktor NP Tara Dragić Кaraklić je rekao da je cilj projekta i bio da se animiraju i angažuju najbolji stručnjaci kada je u pitanju Pančićeva omorika. Do sada su urađene mnoge studije i naučni radovi, ali su se oni pre svega odnosili na stanje omorike u zaštićenom području.

– Genetička studija nam omogućava da analiziramo nasledni materijal omorike, da primenimo molekularne markere i na osnovu toga utvrdimo nivo genetičkog diverziteta jer je to osnova za dugoročno očuvanje vrste. Ako ima diverziteta vrsta ima šanse da opstane. Izvanredan rezultat ovog projekta je što prvi put imamo studiju koja nije fokusirana samo na Srbiju ili samo na Bosnu i Hercegovinu nego na celokupan areal vrsta – rekla je Jelena Aleksić sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Na početku projekta je usaglašena metodika i rađene su iste analize omorike sa obe strane Drine, a rezultati su gotovo identični. Кonferencija je omogućila učesnicima da usaglase predloge i usvoje nove mere kojima će omorika biti zaštićena.

– Od 17 analiziranih populacija omorike u Republici Srpskoj može se primetiti da među njih 16 prirast u poslednjih 30 godina pada. Nismo našli korelaciju sa povećanjem temperature ili količinom padavina, ali verovatno jedan od razloga su i klimatske promene – rekao je profesor Šumarskog fakulteta u Banja Luci Milan Mataruga.

Na konferenciji su predstavljeni sledeći radovi:

“Ekološki činioci prirodnog održavanja i obnove cenopopulacija Pančićeve omorike u NP Tara”  – Dragana Ostojić, Zavod za zaštitu prirode Srbije

“Molekularno-genetička karakterizacija populacija Pančićeve omorike na području NP Tara kao osnov za dugoročno očuvanje vrste” – Jelena Aleksić, Institut za molekularnu genetiku i genetička istraživanja

“Očuvanje Pančićeve omorike putem savremene dinamičke konzervacije” – Jelena Aleksić, Institut za molekularnu genetiku i genetička istraživanja

 

“Nalazišta i staništa Pančićeve omorike u Republici Srpskoj/BiH” – Đorđije Milanović, Milan Mataruga, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

“Genetička i dendrohronološka proučavanja Pančićeve omorike u svetlu klimatskih promena” – Milan Mataruga, Vanja Daničić, Branislav Cvjetković, Vojislav Dukić, Danijela Petrović, Vladimir Stupar, Đorđije Milanović, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

“Procena rasprostranjenja Pančićeve omorike u budućnosti korišćenjem biometeoroloških indeksa i klimatskih modela” – Bratislav Matović, Boban Miletić, Dejan Stojanović, Srđan Stojnić, Saša Orlović, Aleksandar Đurić, Milan Mataruga, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

Drugog dana skupa učesnici konferencije su posetilo staništa Pančićeve omorike na lokalitetima Vranjak i Trenice.

Projekat „Očuvanje jedinstvenog biodiverziteta u slivu reke Drine“ sprovodi se kroz EU fondove u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020, uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Izvor NP Tara, foto NP Tara i LZS

Leave a Comment